TICS ULUSLARARASI GÖZETİM  A.Ş.

Şirket Kültürü Ortak Değerler

TICS Uluslararası Gözetim ve Ticaret A.Ş. ekosisteminde, tüm değerleri benimsemiş ve uygulamayı taahhüt eden her türlü birey ve organizasyon yer alabilir.

1 - Tüm paydaşlar arasında senkronizasyon ve uzlaşma sağlarız.

2 - Tüm çalışmalarımızda etik ve sosyal sorumluluğu ön planda tutarız.

3 - Sürdürülebilir çevre politikalarını benimseriz.

4 - Veriye dayalı ölçümleri kullanarak sürecin her aşamasını sürekli olarak değerlendiririz.

5 - Kapasite artırımı ve büyümede öncelikli araçlar olarak öğrenme, bilgi ağları ve bilgi sermayesini kullanırız.

6 - Çeşitli endüstriler için ortak değer yaratmaya odaklanırız.

7 - Eko-sistem uygulamalarını sosyal hayata aktarmak için her türlü çabayı gösteririz.

 

TICS Uluslararası Gözetim ve Ticaret A.Ş. ekosisteminde, tüm değerleri benimsemiş ve uygulamayı taahhüt eden her türlü birey ve organizasyon yer alabilir.