TICS ULUSLARARASI GÖZETİM  A.Ş.

Kimyasallar

- Genel olarak kimyasal maddeler insan sağlığı üzerinde, geçici rahatsızlıklardan kalıcı hasarlara kadar, ne kadar vücuda alındığına ve kimyasalın ne kadar etkili olduğuna bağlı olarak çok farklı etkiler göstermektedir.
- Tehlikeli kimyasal maddeler, oksitleyici, kolay alevlenir, patlayıcı, toksik veya çok toksik, zararlı, alerjik, aşındırıcı, tahriş edici, kanserojen, mutajen ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına bir arada sahip olabilir. İşletmeler kimyasal maddeler ile ilgili çalışmalarda, çalışanların bu maddelerin olumsuz etkilerine karşı maruziyetini önlemek, veya en aza indirmek zorundadır.
- Çalışma ortamlarında kimyasal maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşmasını ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli seviyelere çıkmasını önlenmek zorundadır.
- İlgili uluslararası standartlarda çalışanların kimyasal maddelere maruz kalma limitleri belirlenmiştir. Kimyasallar kullanılırken bu referans değerden faydalanılarak, kimyasal maddelerin havada bulunabileceği en fazla miktar ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Bu arada bazı kimyasal maddelerin atıkları, hem çevre hem de insan sağlığı için çok tehlikeli olmaktadır.
- Kimyasal atığın türüne ve miktarına bağlı olarak işletmeler tarafından, insan sağlığına ve çevreye yönelik riskler ortadan kaldırılmalı veya en aza indirilmelidir.
Başlıca kimyasal madde denetim hizmetleri şunları içermektedir;
- Zirai ilaçlar ve pestisit denetimleri
- Temel ve endüstriyel kimyasal denetimler
- Boya ve deterjan denetimleri
- Madeni yağ ve gres denetimleri
- Nanomateryal denetimleri
- Petrokimya denetimleri
- Polimer ve plastik denetimleri
- Özel kimyasal madde denetimleri

Çalışma ortamlarında kimyasal maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşmasını ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli seviyelere çıkmasını önlenmek zorundadır.