TICS ULUSLARARASI GÖZETİM  A.Ş.

Gıda Ürünleri Gözetimi

- Gıda ürün gözetimleri, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemli bir hizmettir. Bunun yanı sıra sahte ve yasa dışı gıda ürünlerinin ticaretinin önüne geçmek amacıyla da oldukça önem taşır. Sağlıklı gıda maddelerinin hazırlanması ve topluma sunulması, gıda sektörü için çok önemli bir yükümlülüktür.

- Gıda ürünlerinin gözetimi hizmetleri, güvenli olmayan mikroplar, kimyasal kontaminasyon ve doğal veya yapay zararlı katkı maddeleri gibi unsurları ve gıda ürünlerinin üretim, işleme, paketleme ve diğer işlemler sırasında sağlıklı ve temiz ürünler üretmek için gıdaların incelenmesini kapsamaktadır. Gıda ürünlerinin kapsamı içerisinde katı ve sıvı durumdaki gıda maddeleri, tüketim için hazır olan paketli haldeki gıda maddeleri ve hazır gıda ürünleri de yer almaktadır.

- Gıda ürünlerinin taşınması ve taşıma araçlarına yüklenmesi, taşıma işlemlerinin dahil olduğu gıda ürün gözetim hizmeti, sağlık açısından büyük önem taşımaktadır.

- Yerli ve yabancı standartlara uygun olması gereken yükleme ve tahliye işlemlerinin sonucunda gıda ürünleri taşınabilir hale gelir. Yapılacak olan gözetim çalışmaları bulunan gıda ürünlerinin, sözleşme koşullarına uygun olmasını sağlar. Sözleşme koşullarının yanı sıra teknik şartnameler ve kalite standartları açısından da gıda ürünlerinin kontrollerinin sağlanmış olması gerekmektedir.

- Sevkiyat öncesinde yapılacak olan gözetimler ve gönderilecek olan gıda malzemelerinin kalitesini, miktarını ölçmek, malzemelerin paketlenmiş olmasını kontrol etmek ve yüklenmesine yönelik olan çalışmalar ve yükleme ve tahliye işlemlerinin gözetimi sayesinde gıda ürünlerinin daha güvenli ve doğru bir şekilde transfer edilmesini sağlamak, gıda ürün gözetim faaliyetleri kapsamındadır.

Başlıca gıda ürünleri gözetim hizmetlerimiz;

  • Kantar gözetimi
  • Miktar ve kalite gözetimi
  • Yükleme / tahliye nezaret
  • Stok takip gözetimleri
  • Numune alımı
  • Draught / ullage survey
  • Hasar gözetimi
  • Analizlere nezaret edilmesi
  • Mühürleme / mühür açma

Gıda ürün gözetimleri, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemli bir hizmettir.