TICS ULUSLARARASI GÖZETİM  A.Ş.

Enerji Hizmetleri

- Enerji sektörü, ekonominin geri kalanına güç sağlamak için yakıt sağlayan, son yüzyılda endüstriyel büyümenin önemli bir itici gücü olmuştur. Bunun yanı sıra enerji sektöründeki şirketler, yenilenemeyenler veya fosil yakıtlar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklar gibi enerjinin nasıl kaynaklandığına göre sınıflandırılır.

- Enerji sanayi, petrol veya gaz rezervlerinin araştırılması ve geliştirilmesi, petrol ve gaz sondajı ve rafine etme ile ilgili şirketleri ayrıca yenilenebilir enerji ve kömür gibi entegre enerji hizmeti şirketlerini de içermektedir.

Enerji ölçüm, test ve analizleri kapsamında başlıca şu hizmetleri içermektedir;

- Enerji kaynakları

- Enerji üretim hizmetleri

Enerji dağıtım hizmetleri

- Varlık bütünlüğü yönetim hizmetleri

- Proje yaşam döngüsü hizmetleri

Enerji sektörü, ekonominin geri kalanına güç sağlamak için yakıt sağlayan, son yüzyılda endüstriyel büyümenin önemli bir itici gücü olmuştur.