TICS ULUSLARARASI GÖZETİM A.Ş.

Maden ve Mineral Gözetim Hizmetleri

- Doğada oluşan ve yapay olarak elde edilemeyen bu bileşikler insanlık için önemlidir. Maden ve mineral gözetim hizmetleri kapsamında en iyi kalitede ve en sağlıklı şekilde insanlığa kazandırılmasını sağlamaktadır.
- Maden ve mineral gözetim kuruluşları; madenlerin ve minerallerin yükleme öncesinde, yükleme sırasında ve yüklemeden sonra standartlar doğrultusunda hareket eder.
- Müşterilerimizin talepleri ve standartlar doğrultusunda, kalite ve miktar kontrolleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra alınan numuneler ile birlikte gerekli ölçümler yapılarak, ölçümlerin ardından maden ve mineralin testleri ve daha sonrada analizleri yapılmaktadır. Tüm  çalışmalar sonunda bir rapor düzenlenerek müşterilerimize  sunulmaktadır.
- Başlıca maden ve mineral gözetim hizmetleri;
 • - Kömürden numune alma işlemleri uygulanır. Sonrasında analizler yapılarak test sonuçları raporlanır.
 • - Elek testleri yapılır.
 • - Fiziksel ve kimyasal numuneler hazırlanır. Sonrasında numunelerin analizi yapılır.
 • - Draft survey ile miktar tespiti yapılmaktadır.
 • - Isı ve nem kontrolü yapılır. Bunun analizi rapor içerisinde yer almaktadır.
 • - Ambar ve stok yerlerinin temiz olması kontrol edilir.
 • - Yükleme ve tahliye sırasında miktar kontrolleri yapılır.
 • - Stoklarda standartlara uygun olarak numuneler alma.
 • - Numune alma ve numune hazırlama işlemleri.
 • - Mühürleme ve mühür açma işlemleri.
 • - Hasar gözetim hizmeti.
 • - Kantar gözetimi.
 • - Miktar ve kalitenin gözetilmesi.
 • - Metalurjik mamul gözetimi.

Maden ve mineral gözetim kuruluşları; madenlerin ve minerallerin yükleme öncesinde, yükleme sırasında ve yüklemeden sonra standartlar doğrultusunda hareket eder.