Ekspertiz Hizmetleri

- Talep üzerine ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranan hususlara yönelik olarak ürünlere ilişkin değer, menşe, cins, durum tespiti gibi çeşitli konularda bilirkişi incelemesi sonucu ilgili raporlama hizmetleridir.

Uzmanlıktan kastımız nedir?

- Uzmanlık ya da bilir kişi ya da ekspert; bireyin belirli bir alanda kazandığı derin bir anlayış ve ustalık düzeyidir.

- Uzmanlık, bir şeyi bilmenin ötesine geçen bir beceri düzeyine sahip olarak bir alanda lider olmayı ifade ederken, bilgi, deneyim veya eğitim yoluyla kazanılan bilgi olarak tanımlanır.

- Uzmanlığın, sürekli olarak son derece yüksek seviyelerde performans gösteren kişilerde olduğuna inanıyoruz. Bu bireyler karşılaştıkları birçok vakaya karşı içgüdüsel tepkiler geliştirmişlerdir. Belirli bir alanda nasıl gezineceklerini biliyorlar ve olağanüstü standartlarda sonuçlar sunabiliyorlar.

- Bununla birlikte, uzmanlığın, akademik iç görü veya bilgiden daha derine inen, eyleme geçirilebilir bir zeka düzeyine işaret ettiğine inanıyoruz.

Neden uzmanlarla çalışalım?

- Uzmanlar, nitelikli sonuçları gençlerden-tecrübesi az olan- daha hızlı ve daha verimli bir şekilde alır. Çok sayıda vakada örüntü tanımayı geliştirmek için yıllarını harcamışlardır. 

- Uzmanlarla çalışmak, onların becerilerinden ve çıktılarından yararlanmanıza ve bunları iş yapmak için araçlar olarak kullanmanıza olanak tanır. Uzmanların, zanaatlarını öğrenmek, yinelemek ve mükemmelleştirmek için yıllarını harcadıklarını hatırlamak önemlidir, böylece tüm bu bedelleri ödemek zorunda kalmazsınız.

Uzmanlar uzmanlık alanlarındaki tüm gelişmelerden haberdardırlar

Beceri yetenekleri konusunda dürüsttürler

Yaptıklarıyla ilgili belirli bir iç görüye sahiptirler

Uzmanlık alanlarında derin olgusal bir bilgiye sahiptirler

Ne kadar ciddi olursa olsun, değişimle başa çıkma kapasitenizi geliştirirler

Etkili bir iletişim ile tüm ekip içindeki verimliliği artırabilirler.

Talep üzerine çeşitli konularda bilirkişi incelemesi sonucu ilgili raporlama hizmetleridir.