Periyodik Muayene & Kontroller

- Periyodik Kontrol, Muayene, Ürün tasarımının, ürünün, hizmetin, proses veya fabrikanın incelenmesi ve bunların belirli şartlara veya meslekî değerlendirmelere dayalı, genel kurallara uygunluklarının tayin edilmesidir. 

- Periyodik kontrol, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nce öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleridir.

Müşterimize sunduğumuz periyodik kontrol hizmetlerimiz

  • Kaldırma ve İletme Ekipmanları
  • Basınçlı Ekipmanlar
  • Kazanlar
  • Atmosferik Depolama Tankları
  • Yangından Koruma Sistemleri
  • Elektrik Tesisatı
  • Asansörler
  • Tahribatsız Muayene

Periyodik Kontrol, Muayene, Ürün tasarımının, ürünün, hizmetin, proses veya fabrikanın incelenmesi ve bunların belirli şartlara veya meslekî değerlendirmelere dayalı, genel kurallara uygunluklarının tayin edilmesidir.