Gözetim Hizmetleri

- Gözetim; ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin, satış sözleşmesinde öngörülen; miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde uygun olarak gerçekleştiğinin bir “Gözetim Şirketi” aracılığıyla, alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

- Müşterimize sunduğumuz gözetim hizmetlerimiz; hammadde, ürün ve varlıklarınızın özelliklerini, değerini ve güvenliğini doğrulama hizmetleridir. 

Başlıca gözetim hizmetlerimiz;  

Ağırlık ve Miktar Gözetimi

Ambar / Tank / Konteyner Temizlik Kontrolü

Ambar Kapakları Sızdırmazlık Kontrolü

Analize Nezaret

Dayanıklılık kontrolü

Depo Gözetimi

Doküman Kontrolü 

Doluma ve Enjeksiyona Nezaret, 

Draft Survey 

Durum Gözetimi  

Fumigasyona nezaret (Konteyner, depo, gemi, örtü altı)

Görsel Kalite Kontrolü ve Hasar Tespiti

Hasarsızlık Kontrolü

Kantar Gözetimi

Marker/Etiket kontrolü

Marker/Etiket Kontrolü 

Mühürleme ve Mühür Sökmeye Nezaret

Numune Alımı ve Alımına Nezaret

Sayım/Puantaj

Sertifika Kontrolü 

Sevkiyat Öncesi Gözetim 

Stok Tespiti

Ulusal Marker (UM) Miktar Tartımına, Alımına ve Ürüne Katımlarına Nezaret

Üretim Kontrolleri 

Yükleme/Tahliye öncesi/esnası/sonrası numunelendirme

Yüklemeye / Boşaltmaya Nezaret

Müşterimize sunduğumuz gözetim hizmetlerimiz; hammadde, ürün ve varlıklarınızın özelliklerini, değerini ve güvenliğini doğrulama hizmetleridir.