Belgelendirme Hizmetleri

- Ürün ve hizmetlerinizin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun onaylanması kapsamında gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleridir. Ürün belgelendirme bir ürünün belirtilen standartlara ve diğer hüküm ifade eden dokümanlara uygun olduğu güvencesinin bir üçüncü tarafça sağlanmasının bir yoludur.

- Ürünlerinizin gerekli güvenlik ve mevzuat uyumluluğunu sağlamasını sağlayarak yeni pazarlara ulaşmanızı sağlar.

Belgelendirme hizmetleri süreci

Adım 1: Başvurunun gözden geçirilmesi ve İncelemenin planlanması

Adım 2: Üretim Yeri İncelemesi

Adım 3: Ürün Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Adım 4: Gözden Geçirme ve Değerlendirme

Adım 5: Belgenin Düzenlenmesi

Ürünlerinizin gerekli güvenlik ve mevzuat uyumluluğunu sağlamasını sağlayarak yeni pazarlara ulaşmanızı sağlar.