TICS ULUSLARARASI GÖZETİM A.Ş.

Ham Petrol, Petrol Mamülleri, Gazlar ve Kimyasal Gözetimleri

- Petrol bugün en büyük kullanım alanı olarak enerji sektöründe kullanılmaktadır. Ham petrolün işlenmesi ile çeşitli derecelerde benzin ve fuel oil elde edilir. Fakat rafinerilerde petrolden başka kimyasal maddeler de üretilir. Petrol rafinerilerinde üretilen ürünler genel olarak; Petrokimyasal ürünler (plastik, petrokimyasal vs), mazot, benzin, fuel oil, katran, asfalt, parafin, gaz yağı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)’dir.

- Günümüzün önemli enerji kaynakları içerisinde yer alan petrol ve petrol mamüllerinin, kalitesinin belirlenmesi işlemlerinde petrol mamülleri gözetim kuruluşları hizmet verir. Gözetim ve denetim kuruluşları tarafından deneyimli denetçilerce belirli standartlara göre bu hizmetleri petrol rafinerilerinde sağlarlar.

- Petrol mamüllerinin standartları belirlenirken denetimcilerin yaptığı işlemler;

 • API Standartlarına uygunluk belirlenir. (Amerikan Petrol Enstitüsü standartları)
 • ASTM Standartlarına uygunluk belirlenir. (Amerikan Test ve Malzeme Kurumu’nun standartları)
 • ISO Standartlarına uygunluk belirlenir. (Uluslararası Standartlar Örgütü standartları)
 • GOST Standartlarına uygunluk belirlenir. (Rusya Federasyonu standartları)
 • Uluslararası diğer standartlara uygunluk belirlenir.

- Başlıca petrol mamülleri gözetim hizmetleri;

 • Sahil Tankı Ölçümleri
 • Yakıt Tanklarının Ölçülmesi
 • Ullage Survey
 • Gemi ve Sahil Boru Hatları Kontrolleri
 • Gemi Tankları Boş Tank Kontrolleri
 • Sahil ve Gemi Tanklarından Numune Alımı
 • Yükleme / Tahliye / Transfer Miktar Surveyleri
 • Tank Temizlik Kontrolleri (Gemi Tankları, Sahil Tankları)
 • ISO Container, Vagon Temizlik Kontrolleri
 • Analizlere Nezaret
 • Petrokimyasallar, Bitkisel ve Hayvansal Yağlarda Gözetimler
 • Standarda Uygun Her Noktadan Numune Alımı
 • TS 7060 EN ISO 5555 ve TS 900-1 EN 3170 Standardına Uygun Numune Alımı, Analize Nezaret
 • Inhibitor Katımı ve Haftalık, Aylık Inhibitor, Polimer Kontrolü
 • Aylık Miktar Tespitleri (Stok)
 • Kara Tankeri Temizlik, Yükleme, Numuneleme, Tahliye, Mühürleme Surveyleri
 • Ham Petrol ve Petrol Ürünleri
 • HM 28, HM 29 ve IP Part XVII Standardına Göre Miktar Gözetimi
 • LPG Amonyak

Günümüzün önemli enerji kaynakları içerisinde yer alan petrol ve petrol mamüllerinin, kalitesinin belirlenmesi işlemlerinde petrol mamülleri gözetim kuruluşları hizmet verir.